Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu calatorul

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr. din data

I. Partile contractante
Societatea comerciala Sc Teo Tur Rent SRL cu sediul in Pitesti, bld Republicii, nr 35, jud Arges, inregistrata la Registrul Comertului Arges cu nr. J3/528/09.04.2015, Cod Unic de Inregistrare RO 34354916, titulara a Licentei de turism nr. 844/25.01.2019 prin Agentia de Turism Teo Tur,  reprezentata prin Din Marin, in calitate de Prestator denumita in continuare Agentie
si
Calatorul / reprezentantul calatorului
NUME  ...,ADRESA , ,CNP
C.I ,TEL , ,EMAIL
au convenit la incheierea prezentului contract.
II. Obiectul contractului
II constitute vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie sau a
serviciilor de calatorie , inscris in bonul de comanda, voucher, bilet de odihna tratament , bilet de excursie anexate la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie sunt prezentate in oferta, iar aceasta este parte integranta din prezentul contract.
Servicii Calatorul si pax Valoare
Total Servicii

2. Informatii precontractuale
2.1. Calatorul declara ca inainte de semnarea prezentului contract, Agentia i-a furnizat principalele informatii precontractuale privind serviciile care urmeaza fi achizitionate, inclusiv prin intermediul site-ului Agentiei, prin orice mijloace de comunicare electronice (email, whatsapp, facebook), sau prin afisajele din agentii:
2.1.1. Destinatia, itinerarul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere ale mijlocului de transport
 
2.1.2. Orele nu sunt garantate, existand posibilitatea modificarii acestora si/sau comasarii unor zboruri (escale) din cauza neintrunirii numarului minim de persoane, aparitia unor evenimente in trafic, un overbooking al companiilor de transport.
2.1.3. Locatia sau locatiilor cu principalele caracteristici
2.1.4. Categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie si serviciile de masa oferite, excursii si alte servicii incluse in pachet
2.1.5. Limba in care vor fi furnizate alte servicii de calatorie
2.1.6 Datele de contact ale agentiei de turism organizatoare, daca este cazul
2.1.7 Pretul total al pachetului, inclusiv comisioanele, penalitatile de incetare sau alte costuri suplimentare, modalitatile de plata, numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sá poata fi executate si termenul pentru posibila anulare din acest motiv
2.1.8. Informatiile pentru persoane cu mobilitate redusa
2.1.9. Informatiile care sá permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului, pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, 2.1.10.Informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si informatii
referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie
2.1.11. Informatii privind posibilitatea caIatorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de Agentie si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.
2.2. Calatorul declare ca a primit formularul cu informatiile standard (Anexa 1), inainte de semnarea prezentului contract.
2.3. Informarea este considerate indeplinita atunci cand Calatorul a primit toate
informatiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate, email, site www.ofertedesejur.ro sau alte mijloace electronice agreate.
2.4. Potrivit prevederilor art. 6 alin.2 din OG nr. 2/2018, coroborate cu dispozitiile Codului Civil, comisionul Ageniei (maximum 30%) este suportat de calator in toate cazurile de incetare a contractului, inclusiv in cazuri de forta majora sau circumstante inevitabile si
extraordinare, intrucat caIatorul a fost informat despre comision inainte de incheierea contractului.
2.5. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii inscris in documentul de calatorie, derulat atat in tara de destinatie, cat si in Romania.
2.6. Informatii privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata starea de urgenta, in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de calatorie sub forma de avertismente sau atentionari, pe Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a emis reglementari care sunt publice si pot fi consultate accesand www.mae.ro/travel-alerts si http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 
Calatorul recunoaste si accepta, in mod expres, posibilitatea ca, ulterior incheierii prezentului contract, dar si pe parcursul sejurului turistic, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie, atat in tara de destinatie, cat si in Romania ( insa fara a se limita la: purtarea mastii de protectie, prezentarea unui test PCR Covid 19 sau antigen negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intrarea in Romania). Prin
semnarea prezentului contract, calatorul/ reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile de mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei si care fin de hotarari ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la autoritati locale sau din Romania), respectiv recunoaste si accepta in mod expres ca, in nicio situatie, acestea nu pot fi imputate Agentiei si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare, astfel ca in situatie in care pachetul de servicii de calatorie poate fi rezonabil executat, orice anulare poate interveni in conditia contractului.
III. Pretul
Pretul total al pachetului/ serviciului de calatorie este de ....        inclusiv toate taxele, comisioanele, tva si costuri suplimentare suportate de Organizator.
In situatia contractarii serviciilor de calatorie in sistem de early booking, reducerea este inclusa in pret, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare in acest caz, orice modificarea a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si in conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip early booking determina modificarea pretului conform ofertei standard.
Calatorul ia la cunostinta faptul ca nerespectarea conditiilor/termenelor de plata anuleaza contractul semnat in prealabil si se vor aplica penalizarile aferente serviciilor comandate.
Pretul va fi platit dupa cum urmeaza:
Avans       se va achita la momentul semnarii contractului;
rata I, se va achita pana la data de ...
rata II , se va achita pana la data de...
rata III , se va achita pana la data de...
IV. Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului:
V. Nr. persoane
Termenul limita de informare, in caz de anulare, este...
Agentia, Calator
Denumirea: Teo Tur Numele Prenumele, 
Reprezentantul Agentiei:
Mateescu Simona
Stampila:


II. Modalitati de plata
2.1. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la curs BNR + 2%.
2.2. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in Romania) se poate
efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare initiala, mai putin penalitatile aferente, calculate conform prevederilor pct. 5.1. sau ii poate oferi calatorului un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.
2.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
2.4. Conform OUG 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, Agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
2.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei.
2.6. Plata cu voucher cadou/credit de calatorie se efectueaza in limita conditiilor agreate de parti la emiterea inscrisului. 
III. Drepturile si obligatiile Agentiei
3.1. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei, cu exceptia cazurilor de la pct. 3.6. literele a), b), c), cand informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.
3.2. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HGnr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta si responsabilitatea Transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si Transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.
3.3. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cea rezervata.
3.4. Agentia poate modifica pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de calatorie sau cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3.5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice.
c) in cazul in care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al calatorului Ia locul de plecare sau in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
3.6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului; 
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fara a se limita Ia: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor de catre toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. 
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
3.7. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului (e-mail, fax sau sms), cu cel putin 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
d) obligatiile calatorului prevazute la pct. 4.13,4.14,4.16 din prezentul contract.

3.8. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie
sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul. In cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata calatorului sau reprezentantului acestuia, calatorul are dreptul sa accepte varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.
3.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu it puteau prevedea sau evita.
IV. Drepturile si obligatiile calatorului
4.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Agentia de turism (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei de turism (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc). In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite aceasta modificare. 4.2. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art .7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.
4.3. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare si se termina de regula la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de calatorie (voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament, bilet
 
de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.
4.4. In cazul in care calatorul a achizitionat un produs de tip "croaziera", acesta trebuie sa ajunga in orasul de plecare cu cel putin o zi inainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.
4.5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, calatorul poate rezilia contractul, fara a putea solicita din partea agentiei de turism despagubiri, avand insa dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite .
4.6. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate spezele bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv calatorului.
4.7. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la
primirea instiintarii prevazute la pct. 4.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute Ia art. 4.6 literele b) si c), hotararea sa de a opta pentru: a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile pct. 4.1 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
4.8. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 4.7 Sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.
4.9. In toate cazurile mentionate Ia pct. 4.8 calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, cuantumul acesteia poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine cornpaniei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazutela pct. 4.6 lit. b;
c) anularea s-a facut din vina calatorului.
4.10. Calatorul are obligatia de a contacta Agentia cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor,Ioc imbarcare, etc.)
4.11. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, 
contractul, iar in cazul in care incetarea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca 
Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de
 
forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
4.12. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial
si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator. Daca, calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitafilor prevazute la Cap. VI din prezentul contract si incheierea unui nou contract.
4.13. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
4.14. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament, etc), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
4.15. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fara ca acestea sa faca parte din contractul cu Agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, ia act si este de acord cu aceasta.
4.16. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare opfima, Agentia recomanda si consultarea site-ului http:// www.politiadefrontiera.ro 
De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro pentru informatii complete privind regimul vizelor.
In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la conditiile de calatorie (de exemplu necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/si
carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
4.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, termenii si conditiile generale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
4.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor.
Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.
4.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus cat si la intors, 
precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate
cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele, vor fi suportate de catre acesta.
V. Renuntari, penalizari, despagubiri
5.0. Rezervarile cu Early Booking nu permit modificare/anulare, penalizarea fiind de 100%.
5.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 75% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 60-45 de zile inainte de data plecarii;
c)100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai putin de 45 de zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) 100 % din pretul pachetului de servicii, in cazul in care un calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special Tip Early Booking, indiferent de data la care calatorul solicita rambursarea
5.2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi precum si cheltuielile de operare proprii acesteia;
5.3. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli;
5.4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie, pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera;
5.5. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare;
5.6. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract;
5.7. Agentia isi rezerva dreptul de a interzice calatorului desfasurarea in continuare a programului achizitionat in baza prezentului contract in cazul in care prin actiunile sale
calatorul are un comportament neadecvat si/ sau aduce pagube materiale sau de imagine agentiei. In acest caz calatorul nu va fi despagubit pentru serviciile neefectuate si va fi obligat sa acopere integral prejudiciile produse.
VI. Reclamatii
6.1. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la
deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).

6.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.
6.3. In cazul in care calatorul nu isi indeplineste obligatiile mentionate Ia pct.6.1 si 6.2 de mai sus, Agentia este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.
6.4. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
6.5. Vor fi luate inconsiderare numai reclamatiile facute in nume personal.
6.6. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale
judecatoreasca, instanta competenta fiind Judecatoria Arges.
VII. Asigurari
Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare GEROMA, cu sediul in Emil Garleanu, Nr. 11, Sector 4, Bucuresti, telefon -021 3217428, fax -021 3202016. Numarul asigurarii firmei este: Seria IF-i Nr. 3280, valabila in perioada 14.12.2021 - 13.12.2022. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
7.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie, societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
7.2. In cazul in care calatorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
7.3 Calatorul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 7.2.
7.4 In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
7.5 In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insofita de documentele justificative.